NaStyku.pl

XII Marsz Pamięci Sybiraków

Marsz Pamięci Sybiraków to coroczne wydarzenie w naszym powiecie, mające na celu upamiętnienie i uczczenie Polaków, którzy zostali deportowani na Syberię i do innych obszarów Związku Radzieckiego w okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Deportacje te były wynikiem represji sowieckich, a tysiące Polaków padło ich ofiarą.