NaStyku.pl

Tak wygląda oddział covidowy w zgorzeleckim szpitalu

1,5 tygodnia zajęło uruchomienie w zgorzeleckim szpitalu nowego oddziału „covidowego”, który mieści się w budynku D – byłej radioterapii. Opiekę znajdzie tam 56 pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji (przede wszystkim w 3. stadium choroby). Przygotowano odpowiednie instalacje, szczególnie tlenowe, łóżka, sprzęt medyczny, a także oddelegowano odpowiednio przeszkolony i przygotowany merytorycznie personel gotowy do ciągłej opieki. Zdjęcia udostępnione przez WS SP ZOZ Zgorzelec.

Tagi