NaStyku.pl

Robi wrażenie! Tak wygląda nowy plac zabaw za zalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu

W miniony weekend na salwie Czerwona Woda odbył się piknik rodzinny, który został zorganizowany w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Piknik połączono z oficjalnym otwarciem nowej atrakcji w mieście, jakim jest piękny plac zabaw.

Tagi