NaStyku.pl

Remont świetlicy wiejskiej w Jerzmankach

Świetlica wiejska w Jerzmankach doczekała się częściowego remontu. Odnowiono dwa pomieszczenia wewnątrz budynku, a latem składzik przy wejściu na scenę przekształcono w szatnię. Prace przeprowadzili członkowie KGW „Jerzmanki oraz Rady Sołeckiej przy pomocy firmy budowlanej. Fundusze na remont pochodzą z budżetu gminy, meble i wyposażenie zakupiono z dotacji dla KGW z ARMiR. W planach jest także adaptacja pomieszczenia po kotłowni. Materiały budowlane już zakupiono ze środków gminnych. Fot. UG Zgorzelec.

Tagi