NaStyku.pl

Przebudowa rynku w Zawidowie. Utrudnienia w ruchu i spadki ciśnienia wody

Rozpoczęły się prace związane z przebudową Placu Zwycięstwa w Zawidowie. Na pierwszy rzut poszyły roboty związane z wymianą przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających, po tygodniu pracy związanych z przyłączami, wejdą oświetleniowcy, którzy wymieniają latarnie i położą nowe przewody. W związku z przebudową pojawiają się utrudnia w ruchu. Mieszkańcy kamienic dodatkowo muszą liczy się także z chwilowymi spadkami ciśnienia wody. Prace zakończą się pod koniec kwietnia. Zdjęcia udostępnione przez UM Zawidów

Tagi