NaStyku.pl

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Żarskiej Wsi

W piątek 28 kwietnia odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi. To był wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej. Rada Rodziców przekazała uroczyście sztandar na ręce Dyrektor Bożeny Pawełek, a następnie dyrektor szkoły – oficjalne przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu. Przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie. Sztandar został poświęcony przez ks. Pawła Jagusza, administratora kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Żarskiej Wsi.