NaStyku.pl

Dni otwarte w „Muchomorku”

25.02 w Gminnym Żłobku „Muchomorek” w Jędrzychowicach zorganizowano Dni Otwarte połączone ze spotkaniem organizacyjnym, na którym omówiono funkcjonowanie placówki. Na spotkanie przybyli rodzice, uczestnicy projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec” przyjętych do żłobka dzieci. Dyrektor Barbara Kowalczyk przedstawiła kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi, plan pracy i rozkład dnia nowego żłobka. Zdjęcia udostępnione przez Gminę Zgorzelec.

Tagi